Saturday, February 2, 2008

Ekatarina Velika ac EKV - Albums

Ekatarina Velika Serbia
(rock)

format:mp3
download this albums:

Ekatarina Velika - Katarina II 1984
"Aut" - 3:47
"Vrt" (lyrics: D. Mihajlović) - 3:43
"Platforme" (lyrics: D. Mihajlović) - 3:01
"Radostan dan" - 4:06
"Geto" - 4:57
"Treba da se čisti" (lyrics: Katarina II) - 3:32
"Ja znam" - 3:09
"Kad krenem ka..." (lyrics: M. Stefanović) - 4:59
"Treba da se čisti II" (Instrumental) - 2:48
"Jesen" - 4:58

Links Deleted


Ekatarina Velika - Ekatarina Velika 1985
"Oči boje meda" – 3:36
"Zaboravi ovaj grad" (lyrics: M. Stefanović) – 3:03
"Tattoo" – 2:49
"Hodaj" – 4:06
"Ruke" – 3:01
"Modro i zeleno" – 4:00
"To sam ja" (lyrics: EKV) – 3:58
"Olovne godine" (lyrics: M. Stefanović) – 3:47
"I've always loved you" – 5:14
Links Deleted
Ekatarina Velika - S' vetrom uz lice 1986
"Budi sam na ulici" – 5:10
"Ti si sav moj bol" – 3:54
"Kao da je bilo nekad" – 4:28
"Umorna" – 4:38
"Novac u rukama" – 3:43
"Sarajevo" – 2:52
"Stvaran svet oko mene" – 2:46
"Soba" – 4:27
"Grad" (lyrics: Milan Mladenović, Margita Stefanović, Bojan Pečar) – 4:09
Links Deleted


Ekatarina Velika - Ljubav 1987
"Zemlja" (lyrics: M. Mladenović, M. Stefanović) – 3:57
"Pored mene" – 5:25
"Ljubav" – 3:33
"7 dana" (lyrics: M. Stefanović) – 6:28
"Voda" – 4:40
"Prvi i poslednji dan" (lyrics: M. Mladenović, M. Stefanović) – 3:37
"Ljudi iz gradova" – 3:25
"Zid" – 4:01
"Tonemo" – 4:10
Links Deleted

Ekatarina Velika - Par godina za nas 1989
"Iznad grada" - 4:57
"Krug" - 3:09
"Srce" - 3:37
"Sinhro" (lyrics: M. Stefanović) - 4:11
"Nisam mislio na to" (lyrics: M. Stefanović) - 5:30
"Par godina za nas" (lyrics: M. Mladenović, M. Stefanović) - 4:10
"Amerika" - 5:10
"Ona i on i on i ja" - 4:18
"Ona mi je rekla" - 5:27
"Svetilište" (lyrics: Z. Rosić) - 3:22
Links Deleted

Ekatarina Velika - Dum Dum 1991
"Dum Dum" - 3:36
"Siguran" - 4:44
"Odgovor" - 4:26
"Karavan" - 3:57
"Idemo" - 4:05
"Zabranjujem" - 3:56
"Glad" - 3:27
"Bledo" - 4:18
"Hladan" - 3:01
"Dolce Vita" - 4:16
Links Deleted

Ekatarina Velika - Neko nas posmatra 1993
"Neko nas posmatra" (music: M. Stefanović, M. Mladenović) - 4:47
"Istina mašina" (music and lyrics: D. Topić) - 4:21
"Ne" - 3:46
"Zajedno" - 3:50
"Anestezija" - 3:45
"Just let me play some modern R'N'R music" - 3:17
"Hej mama" - 4:15
"Bežimo u mrak" (music: M. Stefanović, M. Mladenović) - 3:23
"Jadransko more" - 4:10
"Ponos" - 4:27
Links Deleted
Ekatarina Velika - EKV 19LIVE!86 1987
"Aut" (music: Katarina II) - 4:32
"Modro i zeleno" - 4:16
"Jesen" (music: Katarina II) - 5:43
"Stvaran svet oko mene" - 2:56
"Budi sam na ulici" - 5:18
"Kao da je bilo nekad" - 4:31
"Ti si sav moj bol" - 4:37
"Tattoo" - 3:00
"Oči boje meda" - 4:25
"Novac u rukama" - 4:01
"Radostan dan" (music: Katarina II) - 5:35
Links Deleted


Ekatarina Velika - Live 88 1997
"Modro i zeleno"
"To sam ja" (lyrics: EKV)
"7 dana" (lyrics: M. Stefanović)
"Tonemo"
"Voda"
"Oči boje meda"
"Budi sam na ulici"
"Ljudi iz gradova"
"Pored mene"
"Tattoo"
"Ti si sav moj bol"
"Ljubav"
"Soba"
"Jesen" (music: Katarina II)
Links Deleted


Ekatarina Velika - Kao u snu - EKV Live 1991 2001
"Odgovor" - 5:05
"Siguran" - 5:49
"Kao da je bilo nekad" - 5:23
"Karavan" - 3:54
"Dolce vita" - 4:22
"Idemo" - 4:03
"Glad" - 3:51
"Oči boje meda" - 4:32
"Zemlja" (lyrics: M. Mladenović, M. Stefanović) - 4:26
"Krug" - 3:16
"Zabranjujem" - 6:08
"Bledo" - 5:10
"Budi sam na ulici" - 5:18
"Ti si sav moj bol" - 5:51
"Ljudi iz gradova" - 5:37
"Novac u rukama" - 4:04
Links Deleted
Ekatarina Velika - EKV Revisited 2007
Links Deleted
Links Deleted
pw: sa-x

No comments: